Vokálna  skupina  SKLO
SKLO
Vokálna skupina SKLO účinkuje na slovenskej hudobnej scéne desiatky rokov. Je prvou skupinou na Slovensku, ktorá začínala s interpretáciou hudby spôsobom a cappella, teda spev bez inštrumentálneho hudobného sprievodu. Repertoár skupiny je typický svojou žánrovou rozmanitosťou pozostávajúci z renesančných piesní a madrigalov, skladieb sakrálneho charakteru, černošských spirituálov a slovenských ľudových piesní v štylizovaných úpravách.
V súčasnosti skupina SKLO účinkuje v zložení:
  • Eva Gregorová - soprán
  • Slávka Horváthová - alt
  • Ivan Schreiner - tenor, gitara
  • Viliam Solčány - tenor
  • Peter Koma - barytón
  • Radovan Tomeš - bas
Kontakt: